... a town in the northeast of Slovakia, is known for its cultural and historical heritage, registered also in the UNESCO lists. In the Middle Ages, Bardejov was famous for its brewed beer. Guys from Bardejov's gypsy brewery BERHET are trying to get on this historic line and break up the annual droughts with quality beer. 
Will they do it?

The brewery's visual style shows the patriotism and genius loci of Bardejov. The main idea for each label is a fusion of stylized Gothic elements with Gothic texture that reflects the characteristics of a specific beer.

typeface: Garibaldi by Harbor Type

SK: Bardejov, mesto na severovýchode Slovenska známe svojim kultúrnym a historickým dedičstvom, zapísaným aj v zoznamoch UNESCO. V stredoveku preslávené aj vychýreným pivom. Chlapci z bardejovského kočovného pivovaru BERHET sa pokúšajú nadviazať na túto historickú linku a prerušiť stáročné suchoty kvalitným pivom. Podarí sa im to?

Vizuálny štýl pivovaru vykazuje patriotizmus genius loci Bardejova. Motívom pre každú etiketu je fúzia štylizovaných gotických prvkov s gotickou textúrou, ktorá reflektuje charakteristiky konkrétneho piva.

použité písmo: Garibaldi od Harbor Type

You may also like

Back to Top